STUPNĚ KINEZIOLOGIE

1. Nástroje profese 
V prvním kurzu se absolventi naučí základní techniky, testovat pět druhů svalů, pracovat s věkovou regresí, barometrem chování, odblokování emocionálního stresu a testování čistého svalového obvodu.
(2 dny)  

                                                                                                   
2. Zlepši uvědomění učení              
Tento kurz je zaměřen především na odstraňování problémů souvisejících s učením-dyslexií (čtení, psaní). Poznáváme techniky identifikace a odblokování pěti druhů energetických bloků.
(3dny)                                                                 

3. Kód těla                                            
Vysvětluje Struktury/Funkce. Pracuje se s rysy obličeje a charakteristickými znaky těla. Poznáním těchto znaků jste schopni lépe chápat jak chování své, tak i chování lidí kolem vás. 
(4dny)

                                                                                             
4. Jednotný mozek pro pokročilé     
Podrobněji se věnuje emocionálním příčinám dyslexie a zahrnuje další techniky odstranění energetických bloků. Důraz je kladen na využívání barometru chování, s jehož pomocí lze dojít k uvědomění jak na úrovni vědomé, podvědomé i tělesné.
(4 dny)  


5. Hlasitější než slova    
Rozšíření pojmu Kód těla a práce s dalšími strukturami. Naučíte se jejich využití při práci s klienty a ve vztahových vazbách k přátelům a příbuzným. Zlepšuje vlastní poznání sebe sama.
(4 dny)

6. Strukturální neurologie
Kurz spojuje a rozšiřuje předešlé základy. Soustřeďuje se na definování 15ti způsobů chování při bolesti, na techniku odblokování fobie a různých závislostí a posedlostí s důrazem na esenciální energie mozku/těla.
(4 dny)

7. Vztahy v ohrožení
Tento stupeň je zaměřen na odblokování nesprávného emocionálního chápání, které ničí vaše vztahy s rodiči, dětmi a přáteli. Vztahy v ohrožení rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od nesprávného chápání minulosti.
(4 dny)

8.Tělesné okruhy, bolest a porozumění
V tomto kurzu se seznámíte s jedinečným pojímáním energetických obvodů těla - více než 50 svalů. Speciální techniku odblokování stresů spojených s nehodami.
(5 dnů)

9. Dětství, sexualita a stárnutí
Tady budete systematicky identifikovat a odstraňovat destruktivní modely chování pocházející z ranného dětství, které omezují vaše uvědomění a možnost volby v dospělosti.
(4 dny)

10. Dospívání, zralost a láska
Pracuje se na všech stresorech souvisejících s dospíváním se stavem zralosti. Odblokování těchto  stresorů vám umožní přijímat lidi bez ohledu na jejich věk a nabídne vám možnost projevit a procítit ve vašich vztazích bezvýhradnou lásku.
(4 dny)

11. Jednota
Na tomto kurzu se naučíte být v jednotě se svými nejbližšími, spolupracovníky a se vším živým i se sebou samým.
To vše je záležitostí přijetí - přijetí ostatních přesně takových jací jsou a přijetí sebe sama, přesně takových jací jsme.

12. Facilitátorský kurz 
Je zaměřený na schopnosti učit kurzy, na vedení přednášek a na práci s klienty. Odblokovávají se problémy spojené s vyučováním a přednášením.
(4 dny)


13. Chamtivost, vina a bůh

Kurz je věnován odhalování pocitů viny, uvolnění strachu a stresu. Odblokování vašeho sebepopírání, chamtivosti a lhostejnosti.
(4 dny)

© Marek Dostál 2018