Ceník


Kineziologie – odblokování
(doba odbloku je 90 minut,)

1300 Kč

Za každých dalších započatých 15 minut 

100 Kč


Odblokování - fobie, závislosti, posedlosti

(100 - 120 minut)

1300 Kč


Odblokování - děti do 15 let

1000 Kč


Shamballa 1024 – 1. stupeň
(Zasvěcení na dálku, telepatické předání 256 symbolů)
  

                                                     1000 Kč


Shamballa 1024 – 2. stupeň
(Zasvěcení na dálku do dalších 256 symbolů, celkem 512).
Bývá běžným zvykem, že první dva stupně se většinou absolvují oba současně.   

1000 


Shamballa 1024 – 3. stupeň

(Zasvěcení na dálku do dalších 256 symbolů, celkem 768)

1000 Kč


Shamballa 1024 – 4. stupeň „MISTROVSKÝ“
(Zasvěcení na dálku do dalších 256 symbolů, celkem 1024. Mistrovský stupeň opravňuje k zasvěcování.)

2000 Kč


Vyčištění domu, prostor od negativních energií

1500 Kč


© Marek Dostál 2018