Vítejte

Vážení a milí, vítám Vás srdečně na mých internetových stránkách,

na kterých podávám informace nejen o mně osobně, ale především o tom, čím se zabývám, co patří mezi mé priority v mé práci a čím bych Vás chtěl obohatit a zároveň pomoci. Najdete zde informace především z oblasti, jež se stala mou náplní a dá se říci i láskou, kterou chci předávat, léčit a dávat nové naděje. Přeji Vám všem mnoho krásných chvil a doufám, že zde najdete to, co jste hledali.

Čím se zabývám

Kineziologie

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Tato metoda je nazývaná „One Brain“ – v českém překladu „jednotný mozek“. Pomáhá nám obnovit harmonii a rovnováhu organismu a psychiky a tím udržet nebo zlepšit náš zdravotní stav. Odstraňuje psychické poruchy a patologické úkazy v lidském těle. Napomáhá k úplnému vyléčení a odstranění nemocí jako jsou různé zhoubné nádory a jiné vážné lidské onemocnění. To samé platí i u zvířat. Dále pomáhá odstranit bariéry, které si náš mozek pamatuje z minulosti.

Mozek je rozdělen na dvě hlavní části a těmi jsou levá a pravá hemisféra, které jsou navzájem propojeny. Ideální situace nastává tehdy, pokud levá a pravá mozková hemisféra dokonale spolupracují, pak jsme psychicky, emocionálně i fyzicky v rovnováze. Levá hemisféra odpovídá za naše reakce související s logikou jako je čtení, psaní, počítání, zatímco v pravé hemisféře je sídlo naší kreativity, čichu, emocí, empatie, intuice, citu pro hudbu a další.

Pomocí metody „One Brain“ se odstraňují strachy, fobie, alergie, psychosomatické nemoci, poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, vada řeči, závislosti, nespavost, partnerské problémy a plno jiných. Pro nalezení bloku a vhodné metody pro jeho odstranění slouží svalový test. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává terapeut zpětnou odpověď. Negativní emoce sval oslabují, při pozitivní emoci zůstává pevný. Barometrem chování, což je souhrn pozitivních a negativních emocí, které nás v životě ovlivňují na úrovni vědomí, podvědomí a těla, lze najít souhrn odpovědí jdoucí tak daleko v čase, kdy vznikl počátek našich problémů. Vhodnými korekcemi a cvičením lze problém rychle a účinně odstranit.

Základem každého odblokování je: „chci to změnit“, což je přání a očekávání každého klienta, to znamená, že každý klient toto musí chtít sám.  

SHAMBALLA

Shamballa (šambala) je velmi krásná, silná energie a její léčebný systém, je na naší planetě od roku 2003. Je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem Joellem.

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů (proto Shamballa 1024), které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech a 4 stupeň je Mistrovským stupněm. První dva stupně jsou společné a obsahují 512 symbolů. Někteří léčitelé mohou dostat ještě dalších 512  zvířecích symbolů.                                                         
Shamballa 1024 funguje jak s lidmi, tak i se zvířaty!
Touto léčivou energií může být léčen kdokoli, ovšem člověk, který vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím rychleji se zregeneruje. 
Pro všechny ostatní, kteří ještě vibrují v nízké 3D oblasti, může pomáhat nadále Usui Reiki. Symboly Shambally 1024 ovšem kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci. K nim patří rakovina, AIDS, závislosti apod.

Zrovna tak nejdou léčit nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Můžeme ale u tohoto stádia zmírnit utrpení! Ale záleží jenom na tom dotyčném samotném, zda chce být vyléčen anebo ne.

Přejít nahoru